Sposób funkcjonowania firm rodzinnych – szczególnie tych największych – niewiele różni się od tego, jak działają pozostałe przedsiębiorstwa. Tak samo nastawione są na tworzenie najwyższej jakości produktów i świadczenie możliwie najlepszych usług. Różnice zaczynają być widoczne jedynie pod wnikliwym, analitycznym spojrzeniem. Jak na dłoni widać wtedy, że istnieje szereg barier utrudniających firmom rodzinnym rozwój. Takimi analizami zajęli się organizatorzy X Europejskiego Forum Gospodarczego – Łódzkie 2017, w którym OMEGA Pilzno wzięła czynny udział.

W panelu „Bariery rozwoju firm rodzinnych w Polsce” organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Firm Rodzinnych wypowiadali się przedstawiciele świata biznesu, w tym wiceprezes Adam Godawski oraz prezes Najwyższej Izby Kontroli Krzysztof Kwiatkowski. W jego trakcie wymieniono szereg trudności, z którymi zmagają się niektóre przedsiębiorstwa rodzinne. Wśród nich znalazły się m.in. bariery prawne, podatkowe, organizacyjne, makroekonomiczne, społeczne, a nawet psychologiczne.

W trakcie dyskusji starano się zaproponować sposoby przełamywania tych trudności, które – zdaniem panelistów – opierać miałyby się na rodzinnym zaufaniu, zmianie sposobu myślenia oraz stawianiu na innowacyjne rozwiązania. Punktem kulminacyjnym panelu było ogłoszenie najnowszego projektu NIK, który dotyczył będzie kontroli przestrzegania praw podatników.

**

Europejskie Forum Gospodarcze – Łódzkie 2017 jest platformą wymiany doświadczeń między przedstawicielami świata nauki, biznesu oraz władz samorządowych. W jego trakcie spotykają się przedsiębiorcy różnych sektorów biznesu by wspólnie szukać kierunków rozwoju oraz sposobów na budowanie silnych, polskich marek mogących konkurować na arenie globalnej

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno