Bieżąca inwentaryzacja, nadzór nad logistyką przeładunkową, kontrola jakościowa i ilościowa przyjmowanego towaru – to tylko niektóre pozycje na długiej liście obowiązków magazyniera. W przypadku niektórych skorzystanie z wózka widłowego nie różnych przyczyn nie jest możliwe, pomimo iż konieczna jest praca na wysokości. Co zrobić, aby zwiększyć bezpieczeństwo magazynierów w trakcie wykonywania codziennych obowiązków?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku, pracę magazyniera należy traktować jako szczególnie niebezpieczną. Magazynier narażony jest przede wszystkim na upadek (z drabiny czy podestu) oraz urazy powstające w efekcie podnoszenia dużych ciężarów. Potwierdzają to statystyki. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, w 2015 roku odnotowano aż 6 000 wypadków przy pracy w sektorze transportowym i magazynowym. Wina często leży po stronie pracownika, jednak w 10% przypadków przyczynę stanowi niewłaściwa organizacja stanowiska pracy.

Do obowiązków magazyniera należy przede wszystkim zarządzanie zasobami magazynowymi w zakresie ewidencjonowania go, kompletowania w zgodzie z zaleceniami klienta, układania na wyznaczone miejsca regałowe, a także przygotowywania do transportu i wydawania. Obok pracy fizycznej, praca magazyniera związana jest również z koniecznością przebywania w nieklimatyzowanych pomieszczeniach (w tym chłodniach), co może skutkować poważnym pogorszeniem się zdrowia pracownika.

Ze względu na realne ryzyko wystąpienia wypadków groźnych dla zdrowia, praca magazyniera powinna być zgodna z aktualnymi przepisami BHP. Dotyczy to zarówno odpowiedniej organizacji stanowiska pracy, stroju pracownika, jak i uprawnień do obsługi zróżnicowanego sprzętu pomocnego w pracy, np. wózków widłowych. Kluczową kwestią jest właściwe przygotowanie pracownika do obsługi tych urządzeń poprzez organizację profesjonalnych szkoleń zakończonych egzaminem.

Profesjonalny sprzęt oraz poprawie zorganizowane środowisko pracy to kluczowe czynniki niwelujące ryzyko wypadków, na jakie narażeni są magazynierzy

Kolaż

Źródło: Omega Pilzno

Inwestycja w bezpieczeństwo to obowiązek każdego pracodawcy. Na rynku dostępny jest szeroki wachlarz gotowych rozwiązań usprawniających prace na wysokościach. Pośród standardowych rozwiązań (drabiny, rusztowania) najpopularniejsze są pomosty jezdne, przeznaczone do pracy przy regałach. Wśród ich zalet należy wyróżnić:

  • lekką aluminiową konstrukcję o dużej wytrzymałości,
  • oszczędność miejsca poprzez możliwość złożenia,
  • powierzchnię platformy roboczej (650 x 600 mm),
  • maksymalną wysokość roboczą do 4 m,
  • możliwość swobodnego dostosowywania wysokości do konkretnych warunków pracy.

Pomosty z reguły wyposażone są w dodatkową barierkę, która na poziomie kolan zabezpiecza pracującego magazyniera. To rozwiązanie eliminuje ryzyko wypadku zarówno na szczycie pomostu, jak i przy wchodzeniu, jak i wychodzeniu.

Bezpieczeństwo magazynierów w obiektach logistycznych i magazynowych zawsze powinno iść w parze z komfortem pracy. Zagwarantowanie optymalnych warunków osobom pracujących na wysokościach zniweluje ryzyko wystąpienia groźnych wypadków, a w konsekwencji – zwiększy wydajność i efektywność pracowników.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno