Wiceprezes Zarządu OMEGA Pilzno, Adam Godawski, dołączył do grona członków Konwentu Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania II kadencji (2016-2020). Akt nominacyjny odebrał z rąk rektora podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego. W ten sposób uhonorowano naszą wzajemną współpracę, nawiązaną wraz z uruchomieniem projektu „Akademia OMEGA”.

Założenia projektu „Akademia OMEGA”

„Akademia OMEGA” to autorski projekt brandingowy dedykowany uczniom szkół zawodowych i studentów, chcącym w niedalekiej przyszłości zawodowo związać się z branżą TSL.

Poprzez współpracę dydaktyczną z placówkami oświatowymi zlokalizowanymi na terenie województwa podkarpackiego, realizujemy szereg działań, dzięki którym zapewniamy przyszłym specjalistom – logistykom, spedytorom, mechanikom – lepszy start w branży. Wśród nich najważniejsze są: wykłady z pracownikami OMEGA Pilzno, warsztaty oraz zajęcia organizowane w Podkarpackim Parku Logistycznym połączone ze zwiedzaniem poszczególnych kompleksów magazynowych.

Wymierną korzyścią uczestnictwa w lekcjach prowadzonych się w ramach „Akademii OMEGA” jest dostęp do eksperckiej wiedzy przekazywanej przez doświadczonych praktyków, wymaganej na rynku pracy. Niemniej istotna jest możliwość odbycia praktyk zawodowych oraz szansa na stałe zatrudnienie w naszej firmie.

Nowy partner „Akademii OMEGA”

Realizacja celów, jakie przyjęliśmy dla naszego projektu nie byłaby możliwa bez wsparcia ze strony szkół oraz uczelni wyższych. Dotychczas nawiązaliśmy współpracę merytoryczną z Rzemieślniczą Szkołą Zawodową w Pilźnie, Zespołem Szkół nr 4 im. Mikołaja Kopernika w Dębicy oraz Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. W pierwszej objęliśmy patronat nad kierunkami Mechanik i Elektromechanik, w drugiej – Technik Spedytor. Na WSIiZ natomiast wspieramy kierunek Logistyka. W ciągu 2016roku do grona naszych partnerów dołączyły: Zespół Szkół Licealnych w Leżajsku i Zespół Szkół Zawodowych nr 1 w Dębicy.

OMEGA Pilzno doceniona przez zagranicznych gości

Zaledwie po roku działalności, „Akademia OMEGA” została doceniona zarówno w kraju, jak i za granicą; wśród wycieczek goszczących w Podkarpackim Parku Logistycznym, obecna była także grupa z Danii. Zwiedzający docenili przede wszystkim przemyślaną organizację i integrację poszczególnych etapów łańcucha dostaw. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również prezentacja systemów informatycznych, którą w codziennej pracy wykorzystują nasi spedytorzy. W jaki sposób zagraniczni goście ocenili naszą firmę? Duńczycy nie szczędzili nam pozytywnych opinii, z których jednoznacznie wynika, że jesteśmy postrzegani, jako godny naśladownictwa operator logistyczno-spedycyjny.

Wiceprezes OMEGA Pilzno członkiem Konwentu WSIiZ

W 2016 roku „Akademia OMEGA” została wyróżniona w prestiżowym konkursie „Podkarpacka Nagroda Gospodarcza” tytułem najbardziej innowacyjnej inicjatywy w branży. O sukcesie naszego projektu świadczy także członkostwo wiceprezesa OMEGA Pilzno – Adama Godawskiego – w Konwencie Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie. Konwent, jako organ doradczy rektora, powołany został w celu doradztwa z zakresu strategicznych kierunków działalności i rozwoju uczelni. Jednocześnie traktowany jest, jako platforma współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim, a biznesu, której jedną z korzyści jest dopasowanie oferty edukacyjnej i badawczej WSIiZ do realnych potrzeb pracodawców z branży TSL.

Adam Godawski, wiceprezes Zarządu OMEGA Pilzno w gronie członków Konwentu WSIiZ II kadencji

3

Źródło: Omega Pilzno

To bardzo ważne, że władze uczelni wyższych dostrzegają potrzebę współdziałania ze środowiskiem biznesowym w kwestiach edukacyjnych. Tego rodzaju inicjatywy stanowią swoisty pomost między pracodawcą, a potencjalnym pracownikiem; pozwalają na przemyślaną modernizację procesu kształcenia pod oczekiwania pracodawców. – tłumaczy Adam Godawski.

Konwent WSIiZ został powołany 17 grudnia 2012 roku. Tworzą go przedstawiciele (prezesi, dyrektorzy) największych i najprężniej rozwijających się przedsiębiorstw województwa podkarpackiego.

Członkostwo w Konwencie WSIiZ zapoczątkowało nowy rozdział we współpracy pomiędzy uczelnią, a naszą firmą. Dla nas oznacza to przede wszystkim jeszcze większe zaangażowanie w zakresie wsparcia przy opracowywaniu programu dydaktycznego zgodnie z obecnymi wymaganiami rynku pracy i branży. Z drugiej strony, poprzez działalność w Konwencie jesteśmy w stanie jeszcze mocniej niż dotychczas koncentrować się na rozwoju „Akademii OMEGA” – zdobywać kolejnych partnerów oraz popularyzować program nie tylko wśród polskich, ale i zagranicznych szkół.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno