Zwiększanie przewagi konkurencyjnej na rynku usług logistycznych to nadrzędny cel działań realizowanych przez Podkarpacki Park Logistyczny – największe w województwie podkarpackim centrum magazynowo-logistyczne. Dowodem na ich efektywność jest zwiększenie wolumenu składowanego towaru o 52% w stosunku do poprzedniego roku. Co jeszcze udało nam się osiągnąć? 

Większe powierzchnie magazynowe

Chcąc w sposób przemyślany wykorzystać stale rosnące zapotrzebowanie na usługi magazynowe – przede wszystkim dla ponadgabarytowych towarów o zróżnicowanym przeznaczeniu oraz unikalnej specyfice składowania – podjęliśmy decyzję o rozbudowie poszczególnych obiektów PPL o dodatkową powierzchnię magazynową.

We wrześniu, w obrębie magazynu wysokiego składowania w Podgrodziu, oddaliśmy do użytku nową halę o powierzchni 15 tys. m² . Obecnie łączna powierzchnia magazynu w Podgrodziu wynosi 33 tys. m², natomiast w całym Parku – 75 tys. m². Wprost proporcjonalnie do metrażu, wzrosła również ilość miejsc paletowych, do ok. 200 tys. To ok. 40 tys. więcej w porównaniu do ubiegłego roku.

Na Podkarpacki Park Logistyczny składa się jednak nie jeden, a trzy magazyny wysokiego składowania. Kolejny obiekt, który zostanie rozbudowany o dodatkową przestrzeń jest magazyn w Mokrzcu. Powierzchnia hali, której oddanie do użytku planowane jest na lato 2017 roku, wynosi 30 tys. m². W obrębie magazynu w Mokrzcu powiększyliśmy również skład celny, który zyskał dodatkowe 3 tys. m². W obrębie magazynu w Jasionce uruchomiliśmy natomiast dział transportowy.

Zaawansowane zaplecze technologiczne

Inwestycje w rozbudowę Podkarpackiego Parku Logistycznego o nowe hale magazynowe idą w parze ze wzrostem zatrudnienia, które w 2016 roku było o 42% wyższe w porównaniu do 2015. Równie ważny jest – niezmiennie utrzymywany na najwyższym poziomie – standard obsługi klienta i realizacji powierzonych zleceń. Cel ten osiągamy poprzez:

  • zakup specjalistycznego sprzętu, m.in.: wózków widłowych typu retrak. Wyposażone w wysięgnik, pozwalają na umieszczenie towaru na belce składowania umieszczonej na wysokości 13 metrów,
  • wdrażanie nowoczesnych technologii IT, dzięki którym możliwa jest automatyzacja operacji logistycznych. Przykładem jest system SAP WMS (Warehouse Magagement System) służący do optymalnego zarządzania powierzchnią magazynową oraz składowanymi załadunkami.

Powyższe zmiany przyczyniły się do przyznania Podkarpackiemu Parkowi Logistycznemu trzech ważnych certyfikatów: zarządzania jakością, bezpieczeństwa środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ciągła rozbudowa infrastruktury Podkarpackiego Parku Logistycznego to źródło naszego sukcesu na rynku usług magazynowych. Obecnie dysponujemy najnowocześniejszym na Podkarpaciu centrum magazynowo-logistycznym, który pozwala nam utrzymać pewną pozycję wśród czołowych operatorów logistycznych.  Zmiany, które cyklicznie wdrażamy pozytywnie oceniane są przez naszych klientów. Nawiązując z nami współpracę mają pewność, że powierzony nam załadunek będzie przechowywany w warunkach odpowiadających jego specyfice z zachowaniem najwyższego bezpieczeństwa.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno