To, co ekologiczne, jest również ekonomiczne. To przekonanie towarzyszy nam od początku istnienia naszej firmy. Od ponad 20 lat każdą z planowanych inwestycji wdrażamy w oparciu o przemyślane rozwiązania, ukierunkowane na ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

  1. Ekologia to wydajne zarządzanie zasobami

ISO 14001: 2004 to jeden z certyfikatów jakości, jaki 17 czerwca 2015 roku w wyniku pozytywnej oceny audytu wewnętrznego przyznano Podkarpackiemu Parkowi Logistycznemu. PN-EN ISO 14001 zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania środowiskowego, pomocnego w osiągnięciu założonych przez nas celów środowiskowych oraz ekonomicznych. W przypadku Podkarpackiego Parku Logistycznego (a dokładnie – magazynu wysokiego składowania w Mokrzcu) szczegółowej kontroli poddano procedury realizacji kluczowych operacji z zakresu obsługi magazynowej (działy: transportu, spedycji, administracji, księgowości, kadr) oraz zarządzania łańcuchem dostaw.

Ekologia to wydajne wykorzystanie dostępnych zasobów, w tym przestrzeni. Stąd obiekt w Mokrzcu – podobnie, jak i pozostałe należące do PPL – został zaprojektowany, jako magazyn wysokiego składowania. Oddany do dyspozycji w 2008 roku, obecnie liczy 17 000 m² , na których jednocześnie może być składowanych 28 000 euro palet. Maksymalna wysokość składowania to 13 m. Dodatkowym atutem magazynu w Mokrzcu jest możliwość dostosowania warunków panujących w magazynie w zgodzie z unikalną specyfiką załadunku. To z kolei pozwala na przechowywanie zróżnicowanych towarów na tej samej powierzchni, co w przypadku standardowych hal magazynowych jest zadaniem niemożliwym w realizacji.

  1. Ekologia to logistyka

Poprzez ciągłe edukowanie naszych kierowców z zakresu ekologicznej jazdy, jednocześnie zwiększamy efektywność paliwową pojazdów oraz wpływamy na ochronę środowiska naturalnego. Istotną rolę w tym zakresie odgrywa również przemyślana logistyka transportu, począwszy od etapu pakowania załadunku. Wykorzystanie specjalnych palet papierowych i opakowań produkowanych odpowiadających indywidualnym wymiarom produktów przeznaczonych do przewozu, pozwala efektywnie wykorzystać dostępną przestrzeń załadunkową w naczepie. Większa liczba załadowanych paczek oznacza mniejszą ilość przejazdów niezbędnych do rozwiezienia towaru do poszczególnych odbiorców. W rezultacie emisja CO² zostaje zredukowana, koszty paliwa zmniejszone

Dostawa towaru bezpośrednio do klienta to kolejna cecha wyróżniająca EKO transport. Ograniczenie liczby kilometrów do niezbędnego minimum jest możliwe dzięki m.in.: wykorzystaniu odpowiedniego rodzaju pojazdów oraz planowaniu tras pod kątem wydajnego stylu jazdy. Liczy się również dobrze zaplanowana trasa. Pominięcie pośrednich centrów dystrybucji, unikanie (w miarę możliwości) tras górskich i zastępowanie ich szosowymi lub miejskimi skraca czas transportu, a w efekcie – ogranicza zużycie paliwa i emisję zanieczyszczeń do środowiska.

  1. Ekologia to umiejętne planowanie

Poziom zużycia paliwa, a co za tym idzie – stopień ochrony środowiska – bezpośrednio zależy od umiejętnego rozmieszczenia towaru. Niezależnie od długości planowanej trasy, ładunek znajdujący się w naczepie powinien być rozmieszczony równomiernie pomiędzy wszystkimi osiami zawieszenia pojazdu. W ten sposób wyeliminowane zostaje ryzyko nadmiernego odkształcenia ogumienia, co jednocześnie zmniejszy opory toczenia pojazdu. W przypadku nieregularnie rozłożonego ładunku warto przesunąć go w kierunku osi napędowej. To pozwoli zachować wysoką jakość jazdy pomimo przewozu nawet najbardziej skomplikowanego załadunku o niestandardowych gabarytach.

Ekologia to jeden z podstawowych filarów naszej działalności. Poprzez umiejętne zarządzanie łańcuchem dostaw w zgodzie z najwyższymi standardami z zakresu ochrony środowiska jesteśmy w stanie maksymalnie efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby – technologię, magazyny, flotę. W ten sposób jednocześnie podnosimy jakość ofertowanych usług, co z kolei przekłada się na zwiększanie naszej konkurencyjności na rynku.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno