TransPoland Translogistica to największe w tej części Europy spotkanie profesjonalistów działających na rynku TSL. V edycja targów zapowiadana jest na 8-10 listopad 2017 roku.

Idea targów

Wydarzenie ma charakter „Business to business” (B2B); to największa w Polsce platforma biznesowa skierowana do przedsiębiorców działających w głównych sektorach transportu, w tym m.in.: firm działających w oparciu o transport intermodalny, producentów rozwiązań z zakresu ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych) oraz systemów zarządzania transportem ciężarowym, producentów taboru transportowego. Wystawa jest wprost idealnym miejscem do promowania produktów i usług szerokiemu gronu potencjalnych klientów o ściśle sprecyzowanych celach biznesowych.

TransPoland Translogistica to szansa na nawiązanie współpracy pomiędzy firmami prężnie działającymi na rynku TSL, a kontrahentami poszukujących partnerów biznesowych specjalizujących się w zakresie m.in.:

  • transportu drogowego, morskiego, lotniczego, kolejowego oraz intermodalnego,
  • usług około-transportowych (celnych, finansowych, szkoleniowych, w zakresie ubezpieczeń),
  • logistyki magazynowej.

Formuła targów

Formuła V edycji targów – podobnie, jak w przypadku poprzednich edycji – obejmować będzie część wystawienniczą oraz konferencyjną. TransPoland Translogistica to liczne panele dyskusyjne, podczas których omawiana jest aktualna kondycja polskiej branży TSL wraz z najważniejszymi kierunkami jej rozwoju w perspektywie najbliższych lat.

Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL”

W ramach targów zostanie rozstrzygnięty plebiscyt „Przyjazny pracodawca TSL”. To ogólnopolski konkurs, w którym wyróżnieni zostają przedsiębiorcy dbający  o stabilność miejsc pracy, jednocześnie zapewniając godne i przyjazne warunki zatrudnienia.

Laureaci zostają wyłonieni przez kapitułę plebiscytu, na podstawie oceny nadesłanych ankiet konkursowych. W dokumencie powinien znaleźć się dokładny, poparty rzetelnymi danymi opis dotyczący funkcjonowania 3 kluczowych obszarów firmy w zakresie polityki personalnej, tj.: rozwoju kadr, wynagrodzenia i systemu motywacji oraz zarządzania kadrami.

Nagroda przyznawana jest w trzech kategoriach, w zależności od wielkości firmy:

  • małe firmy (o zatrudnieniu do 50 pracowników),
  • średnie firmy (o zatrudnieniu od 51 do 500 pracowników),
  • duże firmy i korporacje (o zatrudnieniu powyżej 500 pracowników).

Więcej informacji o targach odnajdziecie na oficjalnej stronie organizatora: http://trans-poland.pl/About-Exhibition

Udział w kolejnej edycji targów TransPoland Translogistica to doskonała okazja do zaprezentowania szerokiego spectrum możliwości własnej firmy przed licznym gronem potencjalnych kontrahentów, a także międzynarodowej konkurencji. Uczestnicy zyskują również możliwość poznania prognozowanych kierunków rozwoju polskiej branży TSL.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno