Inwestycje w transport intermodalny (przewóz towarów wykorzystujący więcej niż jeden środek transportu) rozpoczęliśmy początkiem 2008 roku wraz z uruchomieniem oddziału Celno-Portowego w Gdyni. Po 7 latach dynamicznego rozwoju wyraźnie zwiększyliśmy zasięg naszych usług o nowe środki transportu załadunków, oraz wyspecjalizowaliśmy się w kompleksowej obsłudze celnej.

Transport intermodalny

Oddział celno-portowy pozwolił nam przede wszystkim na powiększenie zakresu działalności o dodatkowe formy transportu – morski i kolejowy, umożliwił także wdrożenie zupełnie nowych rozwiązań: transportu multimodalnego i własnej agencji celnej.

Dzięki wprowadzonym zmianom otworzyliśmy się na rynki europejskie, a nasi polscy kontrahenci zyskali nowe możliwości transportu swoich towarów do zagranicznych odbiorców. Wykorzystując np. przewozy wewnątrz-wspólnotowe, realizowane za pośrednictwem portów w Gdyni i w Gdańsku, mogą eksportować towary od/do partnerów zlokalizowanych w: Hiszpanii, Portugalii, Irlandii, Anglii i południowej Skandynawii.

Czas realizacji dostaw ma tutaj niebagatelne znaczenie, z tego powodu dla każdego rodzaju powierzonego załadunku wybieramy najwłaściwszy (najszybszy i dostosowany do specyfiki towaru) rodzaj transportu: morski, kolejowy lub drogowy. Tym samym dbamy o terminową dostawę załadunku do finalnego odbiorcy, nie rezygnując jednocześnie z zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa przewozu ładunku.

Środek transportu to nie wszystko. Zarówno w przypadku materiałów eksportowych, jak i importowanych liczy się również czas oczekiwania na zakończenie odprawy celnej.

Omega Pilzno – Transport intermodalny

Źródło: Opracowanie własne

Źródło: Opracowanie własne

Agencja celna OMEGA Pilzno

W listopadzie 2012 roku zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem AEO, na podstawie którego Administracja Celna umożliwiła nam wprowadzenie uproszczonych procedur odprawy celnej we wszystkich trójmiejskich terminalach kontenerowych.

Najważniejsze korzyści wynikające z przyjęcia tego rozwiązania to:

  • możliwość zawieszenia podatku VAT z tytułu importu towarów i rozliczenie go w deklaracji podatkowej (bez obowiązku wpłacania kwoty podatku na rachunek organów celnych
    w momencie odprawy),
  • możliwość szybkiego dysponowania towarem,
  • optymalizacja łącznych kosztów transportu (poprzez usunięcie opłat postojowych, parkingowych oraz kosztów składowania),
  • ograniczenie biurokracji (czynności celne wykonywane są przez specjalnie wyznaczonego agenta celnego, nie celnika).

Jak wygląda schemat uproszczonej odprawy celnej w praktyce?

Pierwszym etapem jest przyjęcie towaru. Importowany dostarczany jest drogą morską, natomiast eksportowany – droga lądową. Informacja o planowanym doręczeniu załadunku do kraju wysyłana jest przez armatora do wydzielonego spedytora, a dzięki niemu – do klienta docelowego. Zanim transport dotrze do portu lub stacji, klient powinien dostarczyć dokumentację załadunku do spedytora.

Drugim etapem jest kontrola przekazanej specyfikacji towaru pod kątem zgodności prawnej. Obowiązkiem agencji celnej jest sprawdzenie dostarczonych dokumentów pod kątem merytorycznym oraz ewentualnych ograniczeń, np.: SANEPID, IJHARS (jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych), WIORIN (ochrony roślin i nasiennictwa) czy GPKW (kontroli weterynaryjnej).

Pozytywny rezultat kontroli dokumentów umożliwia przeprowadzenie właściwej odprawy importowo-eksportowej. Wyniki kontroli opracowywane są przez agenta celnego w postaci pliku XML i wysyłane do odpowiedniego oddziału celnego drogą e-mailową.

Ostatnim krokiem jest dopuszczenie towaru do obrotu przez urząd celny. Jeżeli agent celny nie dopuścił się błędów podczas wykonywanej kontroli, w niedługim czasie od jej zakończenia możliwe jest zwolnienie towaru i dopuszczenie go do obrotu. Po otrzymaniu zezwolenia służby celnej, kontener lub „drobnica” (ładunek transportowany na kilku paletach) mogą zostać pobrane z portu i przewiezione do finalnego odbiorcy.

Uproszczone procedury celne pozwalają na znacznie szybsze dopuszczenie załadunku do dalszego transportu, co przekłada się przede wszystkim na terminowe dostarczenie go do klienta. Brak zbędnych procedur administracyjnych i obecność indywidualnego agenta celnego odczuwalnie usprawnia proces odprawy, a w konsekwencji – przyśpiesza realizację powierzonego nam zlecenia. Dla klienta oznacza to krótszy okres oczekiwania na załadunek i optymalizację kosztów ponoszonych tytułu procedur prawno-celnych.

Pamiętaj, że szybka realizacja odprawy celnej zależy w głównej mierze od dobrze opracowanych dokumentów. Zanim powierzysz firmie transportowej swój załadunek, upewnij się zatem czy posiada wykwalifikowany zespół pracowników, gotowych tłumaczyć Ci zawiłości w przepisach celno- podatkowych, pomóc w przygotowaniu wniosków o świadectwa sanitarne, fitosanitarne i jakości handlowej, a w razie kłopotów – pośredniczyć między Tobą a urzędem celnym w składaniu stosownych wyjaśnień.

Harmonijne połączenie działań spedycyjno-logistyczno z działalnością celną pozwala przedsiębiorstwom przewozowym zauważalnie zwiększyć dotychczasowy wachlarz usług o nowe rozwiązania. Dostarczając odbiorcom nowych możliwości transportu, zwiększają ich szansę na nawiązanie współpracy z zagranicznymi partnerami biznesowymi i wspierają rozwój branży transportu międzynarodowego w branży TSL.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno