SAP Warehouse Management System (WMS) to nowoczesny system, który pozwala na efektywne wykorzystanie oprogramowania IT w zakresie zarządzania powierzchnią magazynową oraz składowanymi towarami.

Czym jest SAP WSM?

SAP WMS funkcjonuje w oparciu o oprogramowanie SAP Business One, które w ubiegłym roku wdrożyliśmy dla PP PKS Rzeszów, Podkarpackiego Parku Logistycznego oraz OMEGA Pilzno Serwis.

Proces integracji nowego systemu ze środowiskiem informatycznym Podkarpackiego Parku Logistycznego odbywa się etapowo. W pierwszej kolejności SAP WMS został wprowadzony dla magazynu wysokiego składowania w Jasionce. Obecnie trwają prace wdrożeniowe dla magazynu w Podgrodziu. W najbliższej przyszłości SAP WSM zacznie działać także w Mokrzcu.

Celem objęcia tym systemem wszystkich magazynów firmy jest standaryzacja wszystkich procesów logistycznych. SAP WMS tworzy możliwość dostosowania w najlepszy sposób systemu zarządzania magazynami do wewnętrznych potrzeb firmy, jak i oczekiwań naszych klientów. – wyjaśniają koordynatorzy projektu.

Dlaczego zdecydowaliśmy się na wdrożenie nowego rozwiązania?

SAP WSM zastąpił dotychczas wykorzystywany system Quguar WMS. Kluczowym argumentem przemawiającym na korzyść tego rozwiązania jest kompatybilność nowego narzędzia ze wszystkimi obszarami naszej działalności. SAP WMS pozwala na sprawną realizację zarówno operacji logistycznych, jak i administracyjnych oraz sprzedażowych.

Najważniejsze funkcje SAP WMS

Największym atutem SAP WMS jest sprawna obsługa kilkunastu klientów ze zróżnicowanym towarem. System pozwala na m.in.: wygenerowanie indywidualnej etykiety do oznaczenia jednostki towarowej, a także automatyczne sczytanie informacji z etykiety nałożonej na towar przez inny podmiot. Daje to możliwość kontrolowania ilości i daty ważności towaru przyjmowanego do magazynu, a także bezbłędnego zlokalizowania jego położenia.

To oprogramowanie, którego celem jest poprawa przepływu materiałów, począwszy od wejścia do magazynu do ostatecznego wyjścia. Cały proces opiera się na nieustannym planowaniu, zapewniając permanentny nadzór nad operacjami i kontrolę nad produktami w czasie rzeczywistym. Dzięki systemowi SAP WMS, jesteśmy w stanie szybciej i sprawniej zarządzać magazynem i koordynować jego pracę. – tłumaczy kierownik magazynu w Jasionce.

SAP WMS usprawnia także komunikację z klientem. W dowolnej chwili może on otrzymać bieżące zestawienie stanów magazynowych dotyczące zarówno całości składowanego towaru, jak i wybranego rodzaju produktu. W przeciwieństwie do swojego poprzednika, SAP WMS zapewnia również naszym klientom wgląd do informacji o stopniu realizacji poszczególnych operacji logistycznych, od przyjęcia towaru na magazyn aż do chwili dostarczenia go do odbiorcy.

SAP Warehouse Management System pozwala nam udoskonalić pracę na magazynach. Jesteśmy otwarci na zmieniający się rynek usług logistycznych oraz rosnące wymagania klientów. Wdrażając coraz to bardziej innowacyjne rozwiązania, jesteśmy w stanie szybciej i skuteczniej realizować powierzane zlecenia. To z kolei pomaga nam w konsekwentnym zwiększaniu przewagi konkurencyjnej.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno