Przewóz drogowy materiałów niebezpiecznych jest istotną częścią transportu lądowego, bez której większość gałęzi gospodarki nie mogłoby w ogóle funkcjonować. Temat ten leży w kręgu zainteresowania wielu kierowców zawodowych, dlatego też znalazł swoje miejsce na kanale CplusE.

Zagadnienie zostało wywołane przez samych widzów, którzy w rozlicznych komentarzach dopytywali o szczegóły prawne oraz aspekty praktyczne dotyczące przewozów materiałów niebezpiecznych w Polsce i za granicą. Dotychczas powstało już 5 filmów przybliżających zagadnienie w ogólnym wymiarze oraz skupiających się na jego kilku istotnych obszarach.

Umowa na rzecz bezpieczeństwa

ADR (fr. L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) to międzynarodowa umowa, która obowiązuje od 1957 roku i zrzesza większość państw Europy. Wyznacza ona zasady przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Ich przestrzeganie jest warunkiem zachowania bezpieczeństwa na drogach przy równoczesnym umożliwieniu transportu materiałów, które mogłyby stanowić realne zagrożenie dla ludzi i środowiska naturalnego.

Wiele zależy od kierowcy

Na kierowcach przewożących ADR-y ciąży spora odpowiedzialność oraz szereg dodatkowych obowiązków, na czele których stoi m.in. przyswojenie całego zestawu przepisów. Wyznaczają one potrzebne uprawnienia, wyposażenie jednostki transportowej, rodzaje materiałów niebezpiecznych, konieczną dokumentację oraz ograniczenia dotyczące przejazdu tunelami. A to tylko przykładowy zestaw zagadnień, który nawet w małej części nie wyczerpuje koniecznego obszaru wiedzy.

Najnowsza seria tematyczna dostępna na kanale CplusE nie może zastąpić obowiązkowych szkoleń, jest jednak doskonałym materiałem umożliwiającym nowym kierowcom zainteresowanie się tematem ADR, a doświadczonym odświeżenie wiedzy. Zapraszamy do oglądania i subskrybowania kanału.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno