Potencjał różnorodności

Wiele jest w branży TSL kryteriów wpływających na atrakcyjność oferty przedsiębiorstwa. Jednym z kluczowych czynników jest doświadczenie, które pozwala na prowadzenie działalności w oparciu o niezbędną wiedzę i sprawdzone rozwiązania. W Omedze Pilzno doświadczenie idzie w parze z różnorodnością, dzięki czemu możemy  w szerokim zakresie obsługiwać potrzeby naszych klientów.

Kategorie doświadczenia, posiadania solidnej pozycji rynkowej, świadczenia usług efektywnych i wysokiej jakości w branży TSL nie spełniają często typowej dla siebie roli reklamowych frazesów, powtarzanych z rozmachem w przekazie komercyjnym, to czynniki autentycznie budujące atrakcyjność przedsiębiorstw w transporcie czy logistyce. W Omedze Pilzno wymienione atuty idą pod rękę z różnorodnością, pozwalającą na budowanie kompleksowości w obsłudze klientów. Na różnorodność możemy patrzeć jednak z różnej perspektywy.

Rozpatrując chociażby sam transport, możemy się przekonać o bogactwie dostępnych rozwiązań. Oczywistym jest, że zróżnicowanie towarów będzie się przekładać na konieczność udostępniania rozwiązań specjalistycznych. Nie trzeba przecież nikogo przekonywać, że paliwa wymagają innych warunków transportu, aniżeli elementy odzieży. Omega Pilzno oferuje osiem głównych typów naczep. To jednak tylko przysłowiowy wierzchołek góry lodowej. Pozostając wśród mroźnych odniesień, weźmy za przykład chłodnię. Na kontrolowaniu termicznych uwarunkowań transportu, dostępne rozwiązania się nie kończą. Oprócz chłodni typu standard, udostępniamy chociażby chłodnię dwuparnikową-dwukomorową, w której przestrzeń ładunkowa pozwala na przewóz towarów w różnych temperaturach. Do dyspozycji klientów są także chłodnie dwupodłogowe, dwupokładowe, dwupokładowe-dwuparnikowe-dwukomorowe czy hakowe. Te ostatnie mogą być natomiasy zorganizowane według systemu europejskiego lub duńskiego. Różnorodność transportu przedstawiona już na jednym przykładzie pozwala na nakreślenie pełniejszego obrazu bogactwa oferty.

Kompleksowość udostępnianych rozwiązań jest jednym ze znaków szczególnych Omegi Pilzno na rynku. Wartość szerokiego wachlarza oferty jest szczególnie istotna w budowaniu długofalowej współpracy. Dzięki rozbudowanym, różnorodnym zasobom jesteśmy w stanie realizować nie tylko aktualne i stałe potrzeby klientów, ale także te które mogą pojawić się w przyszłości lub występują sporadycznie. Różnorodność i doświadczenie pozwalają na swobodne dopasowywanie współpracy do  zgłaszanych oczekiwań przy zachowaniu takich samych standardów jakościowych.

Rozpatrując różnorodność w szerszym kontekście spójrzmy na wyjątkowo złożony proces docierania towarów od producentów do sprzedawców i odbiorców końcowych. W tym przypadku Grupa Omega Pilzno również może liczyć na efekt synergii w wykorzystywaniu własnych zasobów. Oferując usługi transportu lądowego i obsługi zleceń transportu morskiego, wykorzystując własne powierzchnie magazynowe, stacje paliw czy serwisy samochodów ciężarowych jesteśmy w stanie efektywnie zarządzać zasobami własnymi i naszych klientów.

Na wybór partnera biznesowego w transporcie i logistyce składa się szereg czynników, warto do tego katalogu włączyć także różnorodność i kompleksowość oferty. Posiadanie doświadczenia w wielu obszarach pozwala na dopieranie rozwiązań najbardziej efektywnych i optymalnych dal zróżnicowanych i zmieniających się potrzeb.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno