Rok 2015 zamknęliśmy, notując znaczne wzrosty wskaźników, w oparciu o które budujemy profesjonalny i zaufany wizerunek Omega Pilzno jako uczciwego i koncentrującego się na dynamicznym rozwoju partnera biznesowego.

Wzrost sprzedaży i efektywności

Odnotowaliśmy znaczny wzrost sprzedaży. Pod koniec ubiegłego roku wynosił on 385 mln PLN. To o 7% więcej w stosunku do ubiegłego roku (2014 roku).

Sukces ten nie byłby możliwy bez ukierunkowania naszych działań na nieustanne ulepszanie oraz powiększanie dostępnej floty pojazdów. Do końca 2015 roku uzupełniliśmy ją o 119 nowych jednostek transportowych, natomiast 67 odnowiliśmy. Aktualnie dysponujemy 700 pojazdami ciężarowymi, co daje nam przewagę konkurencyjną nie tylko w regionie, ale i w skali krajowej.

Zakup nowych samochodów przystosowanych do transportu zróżnicowanego załadunku o niestandardowych gabarytach pozwala nam przyjmować i terminowo realizować więcej zleceń niż dotychczas. Dzięki temu mogliśmy również zoptymalizować proces planowania czasu przejazdu; każdą trasę opracowujemy w oparciu o najwyższe standardy bezpieczeństwa (kierowcy, załadunku) i odpowiedzialnego stylu jazdy (Eco-driving) – przyjaznego środowisku naturalnemu, oddającego komfort jazdy oraz zgodnego z możliwościami eksploatacyjnymi danego samochodu ciężarowego. Wprowadzone zmiany przyniosły założone rezultaty: wzrost zleceń transportowych o 15% w stosunku do rok 2014. Łączna ilość zleceń zrealizowanych przez nas w ubiegłym roku sięga 90 000.

W ubiegłym roku szczególną uwagę zwróciliśmy również na intensywne szkolenie naszego zespołu – przede wszystkim w zakresie współpracy pomiędzy Biurem Obsługi Klienta, a Klientami. Wdrożyliśmy ponadto szereg programów edukacyjnych (kurs jazdy ekologicznej, pogram Akademia OMEGA), które przełożyły się na sprawniejsze funkcjonowanie zespołów w OMEGA Pilzno. Efektem przeprowadzonych zmian jest zwiększenie naszej efektywności o 1 punkt procentowy w porównaniu do 2014 roku.

Ugruntowanie pozycji na rynku TSL

Jednym z głównych celów, jakie przyjęliśmy początkiem 2015 roku było konsekwentne umacnianie profesjonalnego wizerunku oraz mocnej pozycji naszej firmy w branży.

Pierwszym krokiem do jego realizacji była rozbudowa Podkarpackiego Parku Logistycznego. Niedawno powstały magazyn wysokiego składowania w Jasionce zwiększył dotychczasową powierzchnię Parku o 24 000 m2. Obecna powierzchnia użytkowa PPL wynosi 75 000 m2 i plasuje nas jako lidera na rynku magazynowym w Polsce południowo-wschodniej.

Kolejny etap zakładał dynamiczny rozwój naszych usług, z naciskiem na transport morski. Zaawansowana edukacja zespołu handlowego oraz stopniowa modernizacja technologiczna Działu Logistyki Morskiej to kluczowe czynniki, dzięki którym biuro w Gdyni odnotowało w ubiegłym roku wzrost udziału w obsłudze kontenerów o 20%.

Sukcesy, jakie odnieśliśmy w minionym roku to dowód na nasze zaangażowanie w prowadzenie przemyślanych działań rozwojowych zarówno w zakresie intensywnej edukacji zespołu pracowników, jak i rozbudowy floty i zaplecza technologicznego. Dzięki dotychczas przyjętym rozwiązaniom jesteśmy w stanie sprawnie realizować większą ilość zleceń, a tym samym – umacniać relacje biznesowe z obecnymi i nowymi klientami.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno