Już po raz drugi zostaliśmy wyróżnieni w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Uroczysta gala podsumowująca wyniki XIX edycji wydarzenia odbyła się 25 listopada w warszawskim centrum wystawienniczym EXPO XXI.

Czym jest „Przedsiębiorstwo Fair Play”

To ogólnopolski program, którego ideą jest promocja etyki w biznesie. Pojęcie to rozumiane jest jako  zaangażowanie przedsiębiorców w budowę oraz rozwój pozytywnych relacji z pracownikami, klientami, kontrahentami oraz społecznością lokalną.

Najważniejszymi założeniami programu są:

 • promocja etyki w działalności gospodarczej,
 • zachęcanie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzania stosownych zmian w wewnętrznej organizacji pracy oraz podjęcia szkoleń w tym zakresie.

Uczestnicy programu

Uczestnikami programu zostają firmy o ustabilizowanej pozycji na rynku, które swój sukces zawdzięczają działalności zgodnej z wartościami etycznymi: uczciwości, rzetelności, odpowiedzialności, czy solidności. Coraz częściej w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” pojawiają się przedsiębiorstwa, którym nie jest obca koncepcja społecznej odpowiedzialności biznesu; inwestują w zasoby ludzkie, ochronę środowiska, relacje z otoczeniem. Ponadto udzielają się charytatywnie. W ten sposób przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Wyróżnienie dla OMEGA Pilzno

W tegorocznej edycji programu zostaliśmy wyróżnieni certyfikatem „Przedsiębiorstwo Fair Play”. Przyznawany jest on przedsiębiorstwom, które cechuje rzetelność oraz dbałość o właściwe relacje ze swoim otoczeniem (zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym), a tym samym:

 • stworzyły warunki pracy sprzyjające rozwojowi zawodowemu,
 • terminowo wywiązują się z zobowiązań wobec skarbu państwa,
 • uczciwie reklamują się (nie dyskredytują konkurencji),
 • oferują najwyższą jakość oferowanych produktów i usług, zdolnych spełnić oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów,
 • prowadzą działalność przyjazną dla środowiska naturalnego.

Korzyści uczestnictwa w „Przedsiębiorstwie Fair Play”

 • uzyskanie certyfikatu rzetelności – deklaracji potwierdzającej przestrzeganie najwyższych standardów etycznych w działalności gospodarczej,
 • umocnienie rzetelnego wizerunku marki na arenie międzynarodowej,
 • szansa na nawiązanie nowych kontaktów biznesowych,
 • ugruntowanie pozycji firmy jako zaufanego partnera biznesowego, który na ścieżce rozwoju kieruje się uczciwością i rzetelnością wobec kontrahentów,
 • możliwość udziału w programach specjalnych, dedykowanych wyłącznie laureatom.

Wyróżnienie w programie to dodatkowy, znaczący argument w walce konkurencyjnej. Uwiarygodnienie przedsiębiorstwa przez uczestnictwo w programie prowadzonym przez niezależne instytucje oraz poddanie się przez firmę badaniu wiarygodności stawia je w pozycji uprzywilejowanej we wszelkiego typu przetargach, konkursach ofertowych i reklamie.

Przebieg konkursu

Program ma przebieg dwuetapowy, a oceny firm dokonują Komisje: Regionalne i Ogólnopolska, składające się z przedstawicieli administracji i samorządów (w tym gospodarczych), banków i instytucji finansowych, uczelni, organizacji przedsiębiorców, ZUS, organów podatkowych. Nad całością pieczę sprawuje Kapituła, w której zasiadają eksperci z dziedziny polityki oraz gospodarki.

Wyróżnienie w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” to kolejny już dowód na to, że w naszej pracy kierujemy się profesjonalizmem. Dzięki nagrodzie jeszcze bardziej zwiększyliśmy przewagę konkurencyjną w branży i ugruntowaliśmy pozycję zaufanego i sprawdzonego partnera biznesowego.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno