Dokładamy starań, by procedury przyjęte w ramach realizacji każdego zlecenia spełniały oczekiwania nawet najbardziej wymagających klientów. Z tego względu cyklicznie analizujemy efektywność podejmowanych działań, a także wprowadzamy konieczne zmiany. W ostatnim czasie usprawniliśmy obsługę reklamacji.

W połowie sierpnia 2016 roku wdrożyliśmy nowy, ulepszony tryb rozpatrywania skarg i reklamacji. W przypadku zgłoszonej przez kontrahenta nieprawidłowości, koncentrujemy się na rozpoznaniu jej bezpośredniego źródła. Zwracamy także uwagę na warunki zewnętrzne, które w dużym stopniu przyczyniają się do niezrealizowania danego zlecenia zgodnie z warunkami umowy.

Obiektywna ocena sytuacji kryzysowej (zarówno z punktu widzenia kontrahenta, jak i osób odpowiedzialnych za zadania, w stosunku do których zgłoszono skargę) pozwala na odnalezienie najbardziej korzystnego dla obu stron rozwiązania. W ten sposób zminimalizowane również zostają potencjalne szkody poniesione w wyniku zaistniałych okoliczności.

Przyjęta koncepcja rozwiązywania sytuacji kryzysowych pozwala nam konsekwentnie zwiększać satysfakcję klientów z jakości obsługi. W ten sposób pogłębiamy świadomość pracowników w zakresie przemyślanego planowania i realizowania każdego z etapów przyjętego zlecenia.

Usprawnienie procedury rozpatrywania reklamacji to kolejny aspekt, który pozwala naszej firmie zwiększać przewagę konkurencyjną na polskim rynku logistycznym. Zaufanie, jakim obdarzają nas klienci to największy dowód na efektywność naszych działań oraz motywacja do podejmowania kolejnych inicjatyw mających na celu zwiększenie jakości świadczonych usług.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno