14 magazynierów Podkarpackiego Parku Logistycznego uczestniczyło w szkoleniu WJO I. Tym samym każdy z nich zyskał uprawnienia do samodzielnej obsługi nowoczesnych wózków jezdniowych podnośnikowych typu MX-X, wyposażonych w wysięgnik sięgający na wysokość 16, 2 m.

Zakres uprawnień z kwalifikacjami WJO I

WJO I uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem, bez ograniczeń w zakresie wysokości podnoszenia oraz udźwigu. To najnowocześniejszy sprzęt, który został zaprojektowany z myślą o sprawnej realizacji wyspecjalizowanych zadań w zakresie składowania towarów o zróżnicowanej specyfice i przeznaczeniu. Obecnie, w Podkarpackim Parku Logistycznym wykorzystujemy 5 tego rodzaju wózków widłowych (MX-X marki Sthill). Ich modularna budowa pozwala dostosować wysokość masztu, model kabiny operatora oraz kluczowe parametry maszyny (w tym m.in.: prędkość i przyśpieszenie) do indywidualnych wymagań klienta. MX-X pozwalają na składowanie towarów na wysokości do 16, 2 m.

Warunki uzyskania uprawnień

Warunkiem uzyskania uprawnień WJO I jest otrzymanie pozytywnej oceny na dwuczęściowym egzaminie państwowym, nadzorowanym przez inspektora UDT. Część teoretyczną (pisemną) przeprowadzono w Ośrodku Szkoleniowym Botus w Lubzinie, praktyczną – w magazynie wysokiego składowania w Pogrodziu. W kursie uczestniczyło 14 magazynierów. Wszyscy zdali test końcowy z oceną pozytywną.

Myślę, że w najbliższej przyszłości przeprowadzimy kolejne szkolenia. Będą one organizowane z myślą o nowych pracownikach, którzy nie posiadają kwalifikacji do obsługi zaawansowanych maszyn, takich jak wózki MX-X. Obecnie wciąż są nowością, jednak w niedługim czasie staną się standardem. Bardzo ważne jest, więc, by osoby rozpoczynające pracę w naszej firmie były profesjonalnie przygotowane do ich codziennej obsługi – tłumaczy kierownik magazynu w Podgrodziu.

Miarą naszego sukcesu są ludzie. Dzięki wysoce wykwalifikowanym pracownikom, umiejętnie obsługujących najnowocześniejszy sprzęt magazynowy, sprawnie realizujemy nawet najbardziej złożone zlecenia z zakresu składowania towarów. Ich rozwój zawodowy przyczynia się do powiększania przewagi konkurencyjnej Omega Pilzno w branży – zarówno w skali kraju, jak i międzynarodowej. 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno