Praca kierowcy zawodowego jest wyjątkowo absorbującym zajęciem, które podlega dodatkowo wielu regulacjom i obostrzeniom prawnym. Kierowcy mają z nimi do czynienia na co dzień choćby pod postacią kodeksu drogowego, przepisów o czasie pracy czy regulacji dotyczących transportów ADR. Artykuły prawne regulujące wyżej wymienione sfery zajmują setki stron maszynopisu i nie sposób zapamiętać wszystkich informacji w nich zawartych. Pewne rzeczy są dla kierowców naturalne, ale wokół innych narastają znaki zapytania, które – za pośrednictwem niefrasobliwych podań ustnych – mogą ulec mitologicznym wręcz przeinaczeniom.

Mity krążące wśród kierowców bywają na tyle popularne, że w wielu przypadkach brane są za ostateczną prawdę. Bo przecież skoro już 10 osoba wypowiada się na jakiś temat w tym samym tonie, to musi to być prawda. Warto dodać, że większość mitów wiąże się bezpośrednio z regulacjami czasu pracy kierowców, a to obszar, w którym dezinformacja jest bardzo szkodliwa, bo może mieć wymierne, finansowe skutki.

Popularne mity

Jeden z często przewijających się na forach internetowych mitów dotyczy wykorzystania reguły jednej minuty. Wielu kierowców sądzi, że dzięki „złotej minucie” możliwe jest przerywanie odpoczynku na krótkie podjazdy, gdyż tachograf – zgodnie z tą regułą – rejestruje aktywność, która przeważała w minucie. Rozumowanie jest takie, że jeśli podjazd na parkingu będzie trwał 25 sekund, a przez pozostałe 35 tachograf ustawiony będzie na przerwę, to zarejestrowana zgodnie z prawem przerwa będzie obowiązywała. Prawda jest jednak taka, że owszem tachograf może zarejestrować w tym przypadku przerwę na karcie kierowcy, ale w trakcie kontroli inspektor będzie w stanie wykazać, że ciągnik był w tym momencie w ruchu. Wystarczy zrobić prosty wydruk, który pokaże, że w momencie kręcenia odpoczynku auto zarejestrowało prędkość wyższą od zera. To jest naruszenie i podstawa do nałożenia mandatu.

Inny popularny mit dotyczy trybu OUT w tachografie. Funkcjonuje przekonanie, że dzięki niemu można przerwać odpoczynek na krótkie podjazdy, a w wersjach skrajnych mit o trybie OUT głosi, że można jechać z jego użyciem do 100 km od bazy. Obie wersje są z gruntu złe, a danie im wiary grozić może konsekwencjami finansowymi. Tryb OUT bowiem jest zarezerwowany do poruszania się poza drogami publicznymi i to w zasadzie jego jedyne zastosowanie.

Oba wyżej wymienione przykłady to jedynie pierwsze karty z obszernego zbioru mitów panujących na forach internetowych, ale także przekazywanych na parkingach. Zapanowanie nad nimi wymaga odpowiedniego podejścia do szkoleń kierowców oraz wzrostu zaangażowania w pozyskiwanie i weryfikowanie wiedzy wśród przedstawicieli tej wielkiej i niejednorodnej grupy.

Dlatego zachęcamy wszystkich kierowców do zaglądania na kanał CplusE, gdzie staramy się w przystępny sposób omawiać popularne mity przedstawiając rzeczywisty stan prawny. Naszym celem jest powyrywanie kartek z wspomnianej w tytule księgi mitów parkingowych, by kierowcy w pełnej świadomości prawideł rządzących ich zawodem mogli bezproblemowo i bez zagrożenia karami finansowymi wykonywać swoją pracę.

Odcinek: Reguła jednej minuty

Odcinek: Tryb OUT

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno