Podkarpacki Park Logistyczny to największe i najnowocześniejsze w województwie podkarpackim centrum magazynowo-logistyczne. W skład kompleksu wchodzą trzy magazyny wysokiego składowania klasy A: w Jasionce, Mokrzcu oraz Podgrodziu. Dogodna lokalizacja każdego z nich pozwala na sprawną obsługę logistyczną oraz bezzwłoczny transport załadunku do klienta.

Magazyny wchodzące w skład Podkarpackiego Parku Logistycznego zostały zaprojektowane zgodnie ze współczesnymi standardami w zakresie magazynowania krótko- i długoterminowego oraz kompleksowej obsługi logistycznej. Obok standardowych usług (m.in.: rozładunek i załadunek towarów), każdy z obiektów przystosowany został do realizacji usług dodatkowych (m.in.: VAS – przepakowywanie, etykietowanie i metkowanie towaru, co-packing oraz cross-docking).

Każdy z trzech magazynów przynależących do Podkarpackiego Parku Logistycznego został przystosowany do potrzeb międzynarodowych klientów dystrybuujących swoje towary na rynku Europy Środkowo-Wschodniej. Świadczy o tym m.in. ich lokalizacja.

Magazyn w Jasionce

Oddany do użytku końcem 2015 roku, obejmuje powierzchnię 24 000 m², na której jednocześnie może być składowanych 50 000 europalet. Magazyn został wyposażony w 36 doków załadunkowych. To największy tego typu obiekt w okolicy.

Magazyn wysokiego składowania w Jasionce ulokowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie Rzeszowa – ważnego na mapie Europy punktu tranzytowego. Tu krzyżują się szlaki komunikacyjne: międzynarodowa droga E-40 Drezno-Kijów oraz drogi krajowe (S9 i S19) umożliwiające dogodny dojazd do krajów nadbałtyckich i skandynawskich z państwami Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto, przez Rzeszów przebiega magistrala drogowa E-30 z Zachodu na Wschód.

Powstająca autostrada A-4 zagwarantuje dogodne połączenie Europy Zachodniej z Ukrainą w ramach III Kanału Paneuropejskiego. Natomiast rozbudowywana droga krajowa S19 docelowo prowadzić będzie przez niemal całą Polskę Wschodnią, jednocześnie łącząc przejście graniczne z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej z przejściem w Barwinku. Ponadto, magazyn znajduje się w pobliżu Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Rzeszowie oraz dwóch podstref Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Magazyn w Mokrzcu

Oddany do dyspozycji klientów w 2008 roku, rozciąga się na powierzchni 17 000 m², zdolnej pomieścić jednocześnie do 28 000 europalet.

Magazyn w Mokrzcu zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie zjazdu z obwodnicy z Pilzna na trasie E-40 Rzeszów-Kraków. Dogodna lokalizacja tranzytowa może być z powodzeniem wykorzystana do importu towarów, obsługi przesyłek e-commerce oraz ich dystrybucji. Stałe, dwukierunkowe połączenia importowo-eksportowe (w kierunku granicy z Niemcami oraz Przemyśla i Medyki na granicy z Ukrainą) wraz z umiejętnie zaplanowanymi godzinami wyjazdów wpływają na korzystną (zarówno pod względem czasu, jak i kosztów) realizację powierzonych zleceń.

Podkarpacki Park Logistyczny – wnętrze i wyposażenie magazynu w Mokrzcu

Kolaż

Źródło: Omega Pilzno

Magazyn w Podgrodziu

Centrum Logistyczne w Podgrodziu to nowoczesny kompleks magazynów wysokiego składowana klasy A o łącznej powierzchni 32 000 m². Zaprojektowano je z myślą o kompleksowej obsłudze logistycznej zróżnicowanych branż, co jest możliwe dzięki odpowiedniemu wyposażeniu. Warto wymienić m.in.: wózki systemowe z funkcją obustronnego pobierania palet w wąskich korytarzach roboczych.

Magazyny znajdują się zaledwie 3 km od Dębicy, pomiędzy Rzeszowem a Tarnowem. W bliskim sąsiedztwie przebiega autostrada A4 oraz droga krajowa nr 4, która zapewnia bezpośredni przejazd zarówno do granicy niemieckiej (przejście w Jędrzychowie), jak i z ukraińskiej (przejście w Korczowej).

Wybrana lokalizacja jest korzystna przede wszystkim dla przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Europy Środkowo-Wschodniej.

Priorytetem inwestycji w Podkarpacki Park Logistyczny było stworzenie kompleksu specjalistycznych magazynów usprawniających realizację łańcucha dostaw w zakresie obsługi logistycznej. Tutaj liczy się przede wszystkim przemyślana organizacja transportu, której skuteczność jest wynikiem bardzo korzystnej lokalizacji każdego z magazynów. Dostępność ważnych szlaków komunikacyjnych pozwala nam w niedługim czasie dotrzeć do zagranicznego klienta. To z kolei przekłada się na redukcję kosztów eksploatacji pojazdów, co odczuwalne jest przede wszystkim w zleceniach obejmujących międzynarodowy transport towarów.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno