Dedykowane rozwiązania IT to podstawa optymalizacji kluczowych operacji logistycznych. Nierzadko jednak proces automatyzacji procesów biznesowych zatrzymany zostaje przez ogromną ilość szybko zmieniających się danych, które nie zostają zaktualizowane na czas. W jaki sposób poradzić sobie z tą kłopotliwą sytuacją?  Poznaj korzyści cyfryzacji w branży TSL.

  1. Dobór systemu informatycznego do realnych potrzeb biznesowych

Zrozumienie potrzeb biznesowych własnych oraz klienta to pierwszy krok do cyfryzacji procesów logistycznych. Koncentracja na obranym kierunku rozwoju powinna iść w parze z nieustannym poszukiwaniem nowoczesnych rozwiązań IT umożliwiających sprawnej i efektywnej kosztowo realizacji założonych celów biznesowych.

Zgodnie z powyższą strategią poszukiwaliśmy sposobu na usprawnienie operacji logistycznych w zakresie obsługi magazynowej, przy jednoczesnej redukcji zbędnych kosztów i formalności. W tym celu wdrożyliśmy system WMS (ang. Warehouse Management System, System Zarządzania Magazynem). Funkcjonalność ta pozwala na m.in.: maksymalnie dokładną kontrolę przebiegu obrotu magazynowego, udostępnienie klientowi informacji o aktualnie prowadzonych operacjach logistycznych (przyjęcie ładunku, jego rozładowanie, składowanie, załadowanie), czy udostępnienie danych o aktualnych stanach magazynowych dla wskazanych pracowników.

  1. Integracja zróżnicowanych środowisk IT

Zintegrowanie pomniejszych, niezależnie funkcjonujących aplikacji i programów przeznaczonych do obsługi każdego z etapów procesu łańcucha dostaw to jedno z większych wyzwań, w obliczu którego stoi wiele firm z branży. Rozwiązanie to, choć niełatwe w realizacji, przynosi wiele korzyści, wśród których warto wymienić m.in.: zwiększenie wydajności procesów logistycznych, redukcję przestojów powstałych na skutek oczekiwania na aktualizację danych w odrębnych systemach, redukcję kosztów.

Systemem, który pozwolił nam na integrację poszczególnych elementów firmowej infrastruktury IT jest SAP Business One. Pełni on rolę „hurtowni danych”, w której gromadzone są dane pochodzące z m.in.: systemów finansowo-księgowych, CMR, czy WMS. To rozwiązanie pozwala na sprawniejsze planowanie zasobów we wszystkich obszarach naszej działalności.

  1. IT istotnym elementem strategii rozwoju

Duża dynamika zmian, charakterystyczna dla branży TSL, warunkuje konieczność wdrożenia dedykowanego rozwiązania umożliwiającego aktualizację zintegrowanych baz danych. Dostęp do kluczowych informacji umożliwia szybsze planowanie poszczególnych etapów łańcucha dostaw. Wymierną korzyścią optymalizacji zarządzania procesami logistycznymi jest zwiększenie przewagi rynkowej przedsiębiorstwa.

Automatyzacja procesów logistycznych powinna stanowić priorytet każdego z przedsiębiorstw działających w branży TSL. Wybór odpowiedniego systemu informatycznego, integrującego liczne ,pomniejsze, aplikacje stosowane do obsługi poszczególnych etapów łańcucha dostaw wpływa nie tylko na zwiększenie konkurencyjności firmy, ale i bezpieczeństwo kluczowych danych (o klientach, zrealizowanych i planowanych zleceniach, partnerach biznesowych, itp.), niezbędnych w efektywnym funkcjonowaniu firmy.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno