17 000m² powierzchni użytkowej, 12 m wysokości składowania i 28 000 miejsc paletowych to największa korzyść wynikająca z wykorzystania magazynu w Mokrzcu – jednego z najnowocześniejszych obiektów przeznaczonych do kompleksowej obsługi logistycznej, wchodzącego w skład Podkarpackiego Parku Logistycznego.

Magazyn w Mokrzcu zlokalizowany jest w bliskim sąsiedztwie siedziby naszej firmy w Pilźnie; na wschód od Krakowa przy trasie E-40 Rzeszów-Kraków, bezpośrednio przy zjeździe z obwodnicy Pilzna. Odległość do zjazdu na autostradę A4 w kierunku przejścia granicznego z Ukrainą wynosi zaledwie 15 km, co stwarza doskonałe warunki do współpracy z przedsiębiorstwami koncentrujących się na dystrybucji towarów do państw Europy Środkowo-Wschodniej.

Dogodna lokalizacja tranzytowa na trasie E-40 Rzeszów-Kraków bezpośrednio przy zjeździe z obwodnicy Pilzna stwarza wachlarz możliwości dla wielu firm, które do tej pory zmuszone były szukać powierzchni magazynowej w głębi kraju. Jako Grupa Omega Pilzno istniejemy ponad 20 lat, więc mamy ogromne doświadczenie w branży TSL i znamy jej oczekiwania. Posiadamy największą na Podkarpaciu powierzchnię magazynową, dzięki czemu nasza pozycja na rynku znacznie wzrosła.” – tłumaczy Paweł Skotniczny, dyrektor Podkarpackiego Parku Logistycznego.

Magazyn w Mokrzcu – podobnie, jak i w Podgrodziu – to miejsce kompleksowej obsługi logistycznej, przeznaczone dla wszystkich branż. Obok usługi magazynowania krótko i -długoterminowego, przedsiębiorstwa mogą skorzystać ponadto z:

  • transportu,
  • przeładunku kompletacyjnego (cross-docking),
  • kompleksowego przepakowywania (co-packing),
  • paletyzacji,
  • przygotowywania towarów w ramach usługi VAS (etykietowania i metkowanie).

Spełniamy wszystkie wymagania i normy przechowywania różnych towarów, od branży spożywczej, przez chemiczną, przemysłową, aż do medycznej – wyjaśnia Paweł Skotniczny. O bezpieczeństwie towarów składowanych w Mokrzcu świadczą wdrożone zabezpieczenia, w tym m.in.:

  • całodobowy monitoring obiektu,
  • system przeciwpożarowy,
  • czujniki dymu i ciepła.

Magazyn wysokiego składowania w Mokrzcu

Morzec - kolaż

Źródło: Omega Pilzno

W magazynie zastosowano ponadto najnowocześniejszy system informatyczny: WMS (ang. Warehouse Management System), koordynujący wszystkie zachodzące w nim procesy. WMS bezbłędnie lokalizuje każdy składowany towar (nawet najmniejsze pudełko), a także czuwa nad prawidłowym przebiegiem każdego z etapów obrotu magazynowego.

Magazyn w Mokrzcu pełni również rolę publicznego składu celnego typu A. Można z niego korzystać bezpośrednio po sprowadzeniu do Polski towarów spoza krajów Unii Europejskiej. Odprawy celne odbywają się w uproszczonej procedurze, co pozwala uniknąć konieczności płacenia należności celno-podatkowych – takich jak np. VAT czy cło – aż do czasu sprowadzenia całości towarów przeznaczonego do obrotu.

Magazynowanie załadunku w składzie celnym to szansa na uzyskanie dodatkowego czasu na skompletowanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania pozwolenia wwiezienia towarów niewspólnotowych na teren Polski czy powrotnego wywiezienia ich przy jednoczesnym uniknięciu obowiązku płacenia należności celno-podatkowych. Z drugiej strony, przechowywany towar może – na zlecenie jego właścicieli – zostać przygotowany do dalszej odsprzedaży. W tym celu wykwalifikowani pracownicy magazynu poddają go niezbędnym procesom: przepakowaniu, metkowaniu i konfekcjonowaniu (sortują, zestawiają, pakują i oznaczają produkt zgodnie z wymogami klienta). Nasi klienci uzyskują również wsparcie personelu magazynu w zakresie kwestii formalnych związanych z uzyskaniem pozwolenia z uproszczonej procedury składu celnego.

Magazyn w Mokrzcu to jedna z najpoważniejszych inwestycji, jaką zrealizowaliśmy w bieżącym roku i na której nieustannie koncentrujemy nasze działania – docelowa powierzchnia magazynu to 70 000 m². Jako część Podkarpackiego Parku Logistycznego (największego tego typu obiektu w Polsce południowo wschodniej) został przystosowany do składowania zróżnicowanych towarów o niestandardowych gabarytach i przeznaczeniu. Powstanie magazynu w Mokrzcu usytuowało naszą firmę w gronie czołowych operatorów logistycznych zdolnych realizować najbardziej złożone zlecenia, zarówno dla polskich, jak i zagranicznych klientów.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno