Mokrzec

Zapewne nie wszyscy wiedzą, że wieś Mokrzec u schyłku XIX w. należała do rodu Garbaczyńskich. Piotr, jeden ze znamienitszych przedstawicieli rodziny, był posłem na Sejm Krajowy Galicji i reprezentował mieszkańców obwodu Dębica-Pilzno. Z historycznego punktu widzenia wydaje się to istotne, ale doświadczenie pokazuje, że tego typu wiedza niezwykle łatwo ulatuje z pamięci kolejnych pokoleń. Szybko też rozpływa się w wartkim nurcie teraźniejszości.

Z przechodzeniem do annałów historii różnie bywa i za różne rzeczy się tam trafia, ale nie powinno to być główną motywacją do działania. My nie chcemy tylko trafić do historii, bo wyznajemy zupełnie inną filozofię, która bazuje raczej na ciężkiej pracy nad tym, by kreując teraźniejszość wpłynąć znacząco na to, jak będzie wyglądała przyszłość.

Inwestycje Omegi w Mokrzcu

Jako Omega Pilzno realizujemy tę filozofię w naszej codziennej pracy, a także w decyzjach biznesowych, które podejmujemy. Do takich działań – niemal 10 lat temu – należało oddanie do dyspozycji klientów naszej pierwszej inwestycji w Mokrzcu. Teraz zbieramy plony tamtej decyzji. Dobra lokalizacja oraz zapotrzebowanie na powierzchnię magazynową w regionie sprawiły, że prężnie działający Podkarpacki Park Logistyczny zatrudnia obecnie niemal 160 osób i oferuje usługi logistyczne na najwyższym możliwym poziomie. Naturalne zatem wydaje się pójście za ciosem, bo prężnie rozwijająca się gospodarka regionu nie lubi stagnacji. Dlatego niemal 10 lat później zapadła decyzja o zwiększeniu powierzchni magazynu, a finalizacja tej inwestycji przypada na koniec sierpnia 2017.

Magazyn rozszerzy swoją powierzchnię o dodatkowe 30 000 m2, co da do dyspozycji klientów łącznie 47 000 m2 przestrzeni. To jednak nie koniec, bo już teraz planujemy, by ostatecznie PPL w Mokrzcu oferowało dokładnie 70 000 m2 powierzchni magazynowej i ten cel stawiamy sobie na najbliższe lata.

Mokrzec za 100 lat

Garbaczyńsy jako właściciele wsi Mokrzec przeszli do historii. Teraz możemy tylko starać się wyszukiwać informacji o tym rodzie i wyobrażać sobie jak wyglądały okoliczne tereny za ich czasów, czyli grubo ponad 100 lat temu. Na pewno było tu jeszcze więcej zieleni. Z pewnością mieszkało tu mniej ludzi. No i niewątpliwe nie było tu nowoczesnego magazynu Omegi Pilzno. Magazynu, który zostanie tu na długo, bo jedną z naszych największych aspiracji jest to, by o działalności Omegi za 100 lat nikt nie musiał mówić w czasie przeszłym.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno