Rozwój, zaangażowanie w nowe inicjatywy oraz konsekwentna realizacja założonych celów – tak w skrócie możemy podsumować 2016 rok. Podczas minionych 12 miesięcy udało nam się rozbudować Dział Logistyki Morskiej w Gdyni oraz zreorganizować jego pracę na rzecz efektywniejszej obsługi klienta.

Kompleksowa obsługa dzięki powiększonemu zespołowi

Powiększenie Działu Logistyki Morskiej w Gdyni o nowych członków zespołu było jednym z podstawowych celów biznesowych, których realizację zaplanowaliśmy na 2016 rok.  Od tego czasu zatrudniliśmy w sumie czterech pracowników. Dzięki nim zwiększyliśmy ilość obsługiwanych wolumenów przewozowych. To z kolei przyczyniło się do ugruntowania naszej pozycji, jako solidnego operatora logistycznego zdolnego terminowo zrealizować wiele zróżnicowanych zleceń wymagających klientów.

Zoptymalizowany proces obsługi klienta

Inwestycja w kadry była pierwszą z szeregu decyzji, dzięki którym poprzedni rok zamknęliśmy ze wzrostem wyników: o 25% w stosunku do 2015 roku w zakresie sprzedaży. Kolejna dotyczyła utworzenia nowego – warszawskiego – oddziału Logistyki Morskiej.

Dzięki skoordynowanej współpracy pomiędzy zespołami zlokalizowanymi w stolicy oraz Gdyni jesteśmy w stanie profesjonalnie obsłużyć klientów (przyjąć zlecenie i na bieżąco koordynować poszczególne etapy jego realizacji) również wówczas, gdy nie są w stanie fizycznie odwiedzić naszego nadmorskiego oddziału.

Pieczę nad każdym z powierzonych zleceń obejmuje dedykowany konsultant, przydzielany indywidualnie do poszczególnych kontrahentów. To rozwiązanie pozwoliło zoptymalizować proces przepływu informacji na linii spedytor – klient, w wyniku, czego najważniejsze informacje o przewożonym towarze są na bieżąco przekazywane zleceniodawcy.

Wzrost zaufania i ilości zleceń

Wdrożone rozwiązania zaowocowały wzrostem zadowolenia i zaufania klientów do marki OMEGA Pilzno – 90% z nich to wieloletni kontrahenci. Ponadto zdecydowanie zwiększyliśmy konkurencyjność pod względem ilości transportowanych towarów; obecnie jest to 100 kontenerów w skali kwartału.

Rozwój Działu Spedycji Morskiej to efekt przemyślanej strategii, w której podstawami są: zgrany zespół wykwalifikowanych pracowników oraz inwestycje pozwalające na rozszerzenie oferty na nowych kontrahentów. W trakcie ostatnich 12 miesięcy udało nam się zrealizować ten cel, co przyniosło nam znaczne korzyści – nie tylko pod kątem wzrostu przychodów, ale przede wszystkim zwiększonego zaufania klientów do świadczonych przez nas usług.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno