Rozwój to inwestycje, a te nie są możliwe bez umiejętnego zarządzania kapitałem. Dział finansowy OMEGA Pilzno, w oparciu o bieżący monitoring sytuacji rynkowej, kształtuje strategię spółki w zakresie m.in.: opracowywania najkorzystniejszych modeli współpracy biznesowej. Dzięki przemyślanym decyzjom finansowym konsekwentnie zwiększamy przewagę konkurencyjną na rynku TSL.

Solidny zespół

Utrzymanie płynności finansowej to nadrzędne zadanie działu finansowego. Obejmuje ono zarówno zabezpieczenie zasobów finansowych spółek należących do Grupy OMEGA Pilzno, jak i wdrażanie rozwiązań pozwalających zwiększyć ich rentowność. Jego realizację powierzyliśmy ekspertom.

Dział finansowy OMEGA Pilzno tworzą doświadczeni ekonomiści, posiadający szeroką wiedzę o rynku TSL. W swojej pracy koncentrują się przede wszystkim na zarządzaniu ryzykiem oraz poszukiwaniu nowych kierunków rozwoju pod kątem wzrostu wartości firmy.

Nowoczesna technologia: oprogramowanie SAP Business One

By wspomóc dział finansowy w sprawnej realizacji postawionych przez nim wyzwań, wdrożyliśmy nowoczesny pakiet oprogramowania księgowo-finansowego SAP Business One – zintegrowany system, zaprojektowany zgodnie z modelem biznesowym klasy ERP.

SAP to przede wszystkim nowa jakość w zarządzaniu zasobami administracyjno-finansowo-sprzedażowymi. Jednym z udogodnień oferowanych przez system jest wspólna baza kontrahentów. Narzędzie CRM dodatkowo zapewnia efektywne planowanie sprzedaży, poprzez m.in.: możliwość generowania bieżących raportów (np. o stanach magazynowych załadunku).

Od 1 stycznia 2017 roku wszystkie rozliczenia z obszaru finansowo-księgowego Grupy OMEGA Pilzno realizowane są poprzez system SAP Business One.

Dowiedz się więcej: http://omega-pilzno-blog.pl/sap-business-one-w-omega-pilzno/

Co udało nam się osiągnąć w 2016 roku?

Inwestycje w kadry oraz zaplecze technologiczne zaowocowały wzrostem dynamiki przychodów ze sprzedaży na poziomie blisko 15% w porównaniu do ubiegłego roku. Tym samym umocniliśmy pozycję naszej marki na międzynarodowym rynku TSL.

Efektywność wspierana przez zaawansowaną technologię to największe atuty działu finansowego OMEGA Pilzno. Trzymając rękę na pulsie, skutecznie zabezpiecza płynność finansową firmy w zakresie działalności operacyjnej, sprzedażowej oraz inwestycyjnej. Dzięki temu jesteśmy w pełni przygotowani na podejmowanie i realizację nadchodzących wyzwań finansowych.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno