Podkarpacki Park Logistyczny powstał z myślą o sprawnej realizacji najbardziej złożonych zleceń w zakresie obsługi logistyczno – magazynowej. Formalnym potwierdzeniem wysokiego standardu świadczonych za jego pośrednictwem usług są niedawno uzyskane certyfikaty: zarządzania jakością, bezpieczeństwa środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pierwsze kroki prowadzące do zrealizowania założonego celu i przyznania nam trzech cennych certyfikatów jakości podjęliśmy jeszcze w ubiegłym roku. Wówczas, w ramach infrastruktury IT Podkarpackiego Parku Logistycznego, wdrożyliśmy Zintegrowany System Zarządzania.

Każda firma posiadająca Zintegrowany System Zarządzania uzyskuje z pewnością lepsze notowania w oczach klientów. To świadectwo wysokiego poziomu świadczonych usług – tłumaczy pełnomocnik ZSZ w PPL.

Nad przebiegiem prac wdrożeniowych czuwał 3-osobowy zespół w składzie: kierownik magazynu w Mokrzcu oraz dwóch specjalistów ds. jakości.

W niedługim czasie po udanym wprowadzeniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania, nasi koordynatorzy opracowali dokumentację umożliwiającą zapoznanie się z nowym narzędziem od podstaw. W utworzonej bazie wiedzy znalazły się m.in.: procedury systemowe, instrukcje operacyjne, karty procesów wraz z „Kartą ZSZ” oraz „Polityką ZSZ”. Równocześnie pracowano nad przygotowaniem dokumentacji dotyczącej procedur zarządzania łańcuchem dostaw w Podkarpackim Parku Logistycznym.

Przyznanie certyfikatów ISO i OHSAS poprzedzone jest audytem wewnętrznym. Jest on przeprowadzany w celu zweryfikowania, czy mechanizmy zarządzania danym obiektem pokrywają się z krajowymi standardami jakości. W przypadku Podkarpackiego Parku Logistycznego (a dokładniej magazynu wysokiego składowania w Mokrzcu) audytem objęto wszystkie działania realizowane w ramach obsługi magazynowej. W maju 2015 roku obowiązkowej kontroli poddano działy: transportu, spedycji, administracji, księgowości oraz kadr.

17 czerwca 2015 roku, w wyniku pozytywnie ocenionego audytu, Podkarpacki Park Logistyczny otrzymał 3 certyfikaty:

  • zarządzania jakością ISO 9001:2008,
  • bezpieczeństwa środowiska ISO 14001:2004,
  • bezpieczeństwa i higieny pracy OHSAS 18001:2007.

Uzyskane przez PPL trzy certyfikaty są swoistą wizytówką, którą wręczamy naszym klientom. To poświadczenie naszych kompetencji i funkcjonowania na najwyższym poziomie, zgodnie z obowiązującymi standardami. Najważniejsze jest jednak to, że zapisy tych dokumentów przekładają się na praktyczną stronę działania naszych magazynów i znajdują wyraz w jakości pracy naszego zespołu. To owocuje odpowiednią obsługą i w konsekwencji zadowoleniem naszych klientów. – komentuje dyrektor PPL OMEGA Pilzno.

Wyżej wymienione certyfikaty zostały przyznane nam na określony czas, tj. 2 lata w przypadku ISO oraz 3 lata dla OHSAS.

Certyfikacja Podkarpackiego Parku Logistycznego niesie ze sobą sporą odpowiedzialność. Najważniejsze jest utrzymanie kompleksowości oraz terminowości naszych działań, na co wpływ mają wszyscy pracownicy poszczególnych magazynów. Działania każdego z nich składają się na wspólny sukces, jakim jest zaufanie Klientów do najwyższej jakości usług świadczonych przez naszą firmę.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno