Wejście w życie nowych unijnych przepisów celnych nakłada na przedsiębiorstwa transportowe obowiązek ponownej weryfikacji certyfikatów AEO oraz dokumentów wydanych przed 1 maja 2016 roku na podstawie wówczas obowiązującego Wspólnotowego Kodeksu Celnego.

Zakresem ponownej kontroli obejmuje objęte są przede wszystkim certyfikaty AEO – AEO(C), AEO(S), AEO(F), czyli Certyfikat Upoważnionego Przedsiębiorcy. Są to dokumenty zwiększające bezpieczeństwo prowadzonej wymiany handlowej. Pozwalają one przedsiębiorcom na ścisłą współpracę z administracją celną; w zamian za przejęcie części obowiązków z zakresu czynności celnych, przedsiębiorstwo zyskuje gwarancję szybszego i sprawniejszego przeprowadzania kontroli oraz innych formalności.

Dodatkowymi dokumentami, które podlegają weryfikacji Urzędu Celnego są:

 • pozwolenie na prowadzenie składu celnego,
 • pozwolenie na prowadzenie magazynu tymczasowego składowania,
 • pozwolenie na stosowanie procedury uproszczonego zgłoszenia celnego,
 • pozwolenie na stosowanie uproszczonej procedury w miejscu,
 • pozwolenie wystawiania dokumentów potwierdzających wspólnotowy status towaru,
 • pozwolenie na prowadzenie działalności w wolnym obszarze celnym lub składzie wolnocłowym,
 • pozwolenie dla upoważnionego nadawcy i upoważnionego odbiorcy w tranzycie wspólnotowym,
 • pozwolenie dla upoważnionego odbiorcy lub nadawcy w procedurze TIR,
 • pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego,
 • pozwolenie na stosowanie zabezpieczenia generalnego w tranzycie w stawkach obniżonych 100%, 50% i 30%,
 • pozwolenie na ustanowienie regularnej linii żeglugowej,
 • pozwolenie na tzw. ryczałtowe określenie niektórych elementów formułujących wartość celną, wydane na podstawie art. 156a RWKC,
 • zwolnienie ze składania zabezpieczenia w tranzycie.

Po ponownej weryfikacji i pozytywnej ocenie kompletu wymaganych dokumentów, Urząd Ceny cofa pozwolenia celne wydane przed 1 maja 2016 r., a następnie wydaje nowe.

Zgodnie z art. 250  ust. 2 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/2446 z dnia 28 lipca 2015 r. z obowiązkowej, powtórnej kontroli celnej nie podlegają:

 • pozwolenia udzielone eksporterom na sporządzanie deklaracji na fakturze, o których mowa w art. 97v i 117 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2454/93,
 • pozwolenie na zagospodarowanie materiałami z wykorzystaniem metody rozróżnienia księgowego, o której mowa w art. 88 rozporządzenia Rady Wspólnot Europejskich nr 2454/93.

Brak aktualnych certyfikatów AEO oraz szeregu ważnych pozwoleń poświadczających rzetelność i profesjonalizm przewoźnika to wyraźny sygnał do niepokoju dla potencjalnego odbiorcy chcącego nawiązać współpracę. Kluczową kwestią jest więc przygotowanie wymaganej dokumentacji i poddanie jej obowiązkowej kontroli Urzędu Celnego. Dzięki temu potencjalny klient ma pewność, że powierzony przewoźnikowi załadunek – zarówno podczas składowania, jak i transportu – zabezpieczony jest w zgodzie z rygorystycznymi przepisami obowiązującego prawa.

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno