Produkty spożywcze przeznaczone do transportu zazwyczaj poddawane są procesom przetwórczym, które chronią żywność przed zanieczyszczeniami, jednocześnie stabilizując jej środowisko mikrobiologiczne. To jednak nie pomniejsza odpowiedzialności za przewożony towar. Wybór odpowiedniego rodzaju pojazdu zwiększa bezpieczeństwo produktów i gwarantuje ich świeżość nawet w przypadku transportu na duże odległości.

Decydując się na transport chłodniczy, w pierwszej kolejności należy zadbać o odpowiednio dobrany pojazd, gwarantujący nienaruszalność żywności na czas przewozu. Ich klasyfikację odnajdziecie w Załączniku 1 do „Umowy o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach transportu przeznaczonych do przewozów (ATP)”. Według niej, transport chłodniczy może odbywać się tylko i wyłącznie przy wykorzystaniu:

 1. Izotermicznych środków transportu (tzw. „izotermy”),
 2. Środków transportu wyposażonych w urządzenie grzewcze,
 3. Pojazdów wyposażonych w zasobnik zimna (lodowni), w których źródłem chłodu są:
 • lód naturalny (z dodatkiem soli lub bez),
 • lód suchy,
 • płyty eutektyczne.
 1. Pojazdów wyposażonych w urządzenie chłodnicze (chłodnie).

Warto również pamiętać o odpowiednich oznaczeniach. Symbolem transportu chłodniczego są 3 granatowe litery na białym tle. Co oznaczają?

Pierwsza określa rodzaj urządzenia chłodniczego lub grzewczego (R: zasobnik zimna, F: urządzenie chłodnicze, C: urządzenie grzewcze). Druga oznacza typ izolacji cieplej (R: izolacja wzmocniona, N: izolacja zwykła). Trzecia wskazuje – uzależnioną od rodzaju pojazdu – klasę temperatur (A, B, C, D, E, F).

Najczęściej spotykanymi natomiast rodzajami oznaczeń transportu żywności mrożonej są:

 • A – FNA: chłodnia z normalną izolacją klasy A,
 • A – RNA: lodownia z normalną izolacją klasy A,
 • A – CNA: ogrzewany środek transportu z normalną izolacją klasy A.

Izotermiczne środki transportu (izotermy)

To pojazdy, w których naczepa w całości została wykonana z materiałów termoizolujących. Tego rodzaju konstrukcja pozwala na ograniczenie do minimum wymiany ciepła między wnętrzem naczepy, a środowiskiem zewnętrznym. Izotermy to – obok lodowni – jedyne pojazdy chłodnicze, w których obniżenie i długotrwałe utrzymanie odpowiedniej temperatury nie wymaga wykorzystania dodatkowych urządzeń mechanicznych lub absorpcyjnych (pomp wykorzystujących gorącą wodę, parę lub gaz ziemny do produkcji chłodu). Efekt ten zapewniają inne źródła zimna: lód oraz płyty eutektyczne.

Środki transportu wyposażone w urządzenie grzewcze

Wśród izotermów wyróżnić można również pojazdy wyposażone w urządzenia grzewcze. Z tego względu polecane i wykorzystywane są z reguły w sezonie zimowym. Podniesienie temperatury w naczepie eliminuje ryzyko wychłodzenia transportowanej żywności, a w efekcie – naruszenia jej jakości i zdatności do spożycia.

Jednorazowo nagrzana naczepa powinna utrzymać podniesioną temperaturę przez co najmniej 12 godzin (to średni czas, jaki należy przeczekać do ewentualnego, ponownego zwiększenia temperatury w przyczepie).

Pojazdy wyposażone w zasobnik zimna (lodownia)

To szczególnego rodzaju środek transportu, którego największą zaletą jest możliwość wielokrotnego obniżenia lub podniesienia temperatury wewnątrz. W praktyce oznacza to swobodne dostosowywanie temperatury wewnątrz chłodni do aktualnych warunków atmosferycznych. Dzięki temu transportowana żywność, niezależnie od długości trasy, jest maksymalnie skutecznie chroniona zarówno przed przegrzaniem, jak i nadmiernym wymarznięciem.

Przykładowo, przy założeniu, że temperatura powietrza na dworze nie przekracza 30 stopni Celsjusza, temperatura wewnątrz naczepy (w zależności od jej klasy) może zostać zmieniona o maksymalnie:

 • w klasie A: – /+7˚C,
 • w klasie B: – /+10˚C,
 • w klasie C: – /+20˚C.

Podobnie, jak w przypadku izotermów, tak i w lodowniach do obniżenia temperatury wykorzystywane są skroplone gazy, płyty eutektyczne oraz lód (naturalny bądź suchy).

Pojazdy wyposażone w urządzenia chłodnicze (chłodnia)

Wśród wszystkich pojazdów przeznaczonych do transportu żywności mrożonej, chłodnia to zdecydowanie najbardziej uniwersalny i najczęściej wykorzystywany typ naczepy. W zależności od jej klasy, długości trasy i indywidualnych wskazówek producenta, temperatura w przyczepie może zostać zwiększona o maksymalnie + 12 i obniżona o co najmniej 20 stopni Celsjusza:

 • w klasie A: +12 | 0˚C,
 • w klasie B: +12 |– 10˚C,
 • w klasie C: +12 |– 20˚C,
 • w klasie D: ≤ 0 ˚C,
 • w klasie E: ≤ – 10˚C,
 • w klasie F: ≤ – 20˚C.

W zgodzie z przepisami prawa, temperatura panująca wewnątrz chłodni nie powinna być wyższa niż – 18˚C. Dopuszczalne wahania wynoszą maksymalnie + 3˚C. Utrzymywanie stałej temperatury wewnątrz chłodni w czasie transportu to jednak nie wszystko. Gwarancja jakości towaru powinna być również potwierdzona udokumentowanym odczytem temperatury, mierzonej każdorazowo po otwarciu naczepy.

Transport żywności to skomplikowany proces wymagający szczególnej dbałości o bezpieczeństwo przewożonych produktów. Wybierając przewoźnika upewnij się, że dostosowuje on środek transportu do unikalnej specyfiki sprzedawanej przez Ciebie żywności. W ten sposób pozyskasz pewnego i profesjonalnego partnera biznesowego, który zawsze bezpiecznie dostarczy Twoje produkty zarówno do odbiorcy w kraju, jak i za granicą.

 

 

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno