Przewóz towarów drogą morską to skomplikowany proces wymagający dobrze zaplanowanego działania, spełniającego rygorystyczne standardy bezpieczeństwa. W jaki sposób zadbać
o bezpieczeństwo załadunku transportowanego w kontenerach?

Zadbaj o właściwe ułożenie załadunku

Niewłaściwe zagospodarowanie przestrzeni kontenera to najczęstszy powód uszkodzenia transportowanych dóbr, ale nie tylko. Nieprofesjonalnie załadowany towar może wzbudzić podejrzliwość celników, którzy – wykonując rutynowy rentgen kontenera – mogą nie dopuścić go do dalszego transportu ze względu na potencjalną obecność przedmiotów niepożądanych.  W przypadku wystąpienia tego rodzaju sytuacji konieczna jest dodatkowa kontrola załadunku, która nie tylko opóźni transport, ale i narazi przedsiębiorstwo na znaczne straty finansowe.

Kluczem do właściwego zabezpieczenia ładunku jest wydajne wykorzystanie przestrzeni kontenera. Podstawową zasadą, gwarantującą bezpieczeństwo ładunku (zarówno w transporcie morskim, jak i każdym innym) jest rozłożenie go w kontenerze w taki sposób, aby łączna waga umieszczonych w nim palet przemysłowych nie przekroczyła dopuszczalnego ciężaru użytkowego. Należy również pamiętać o zachowaniu odpowiednich odstępów między poszczególnymi partiami towaru, w celu ich ochrony przed ewentualnymi uszkodzeniami podczas załadunku, przewozu i wyładunku.

W przewozach kontenerowych dopuszczono możliwość piętrowego składowania towaru, co pozwala na maksymalnie efektywne wykorzystywanie dostępnej przestrzeni ładunkowej. Tutaj jednak również wprowadzono stosowne ograniczenia, tj. zakaz składowania palet „pod sufit” w tylnej części kontenera i obowiązku równomiernego rozłożenia masy na całej powierzchni podłogi.

Waga to nie jedyna cecha załadunku, jaka brana jest pod uwagę przy wyborze kontenera transportowego. Równie istotną rolę pełni stan skupienia, gęstość czy zapach. W jaki sposób zatem składować przedmioty o zróżnicowanym przeznaczeniu?

Istnieje kilka podstawowych zasad, które przestrzeganie gwarantuje bezpieczeństwo dóbr:

 1. Materiał amortyzujący powinien być rozmieszczony pomiędzy paletami w taki sposób, aby wyeliminować niebezpieczeństwo przesuwania się towaru podczas transportu, a co za tym idzie – uszkodzenia produktów poprzez otarcia czy zbyt duży nacisk.
 2. Towary o dużej gęstości nie powinny znajdować się w bliskim sąsiedztwie tych o mniejszej gęstości ze względu na zbyt duże ryzyko ich zmiażdżenia.
 3. Towarów ciężkich nie należy umieszczać na lżejszych (środek ciężkości załadowanego kontenera powinien znajdować się poniżej połowy jego wysokości).
 4. W jednej połowie kontenera nie wolno umieścić więcej niż 60% całkowitej masy ładunku.
 5. Pojemniki z ładunkiem „mokrym” nie powinien znajdować się powyżej ładunku „suchego”;
  w przypadku umieszczenia ich na jednym poziomie, materiał amortyzujący należy wykorzystać do podniesienia materiału „suchego” kilka centymetrów nad ziemię. Dzięki temu, w przypadku nagłego wycieku cieczy, pozostały ładunek nie zostanie uszkodzony.

Jakiego rodzaju kontenerowce wykorzystywane są w transporcie morskim?

W zależności od specyfiki załadunku, wykorzystywanych jest w sumie 6 odrębnych rodzajów kontenerów:

 • morski 20 ft DV uniwersalny: w 1 warstwie mieszczący 11 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm lub 10 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm,
 • morski 40 ft DV uniwersalny: w 1 warstwie mieszczący 25 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm lub 21 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 m,
 • morski 40 ft Pallet Wide (poszerzany): w 1 warstwie mieszczący 30 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm. Tego rodzaju kontener wykorzystywany jest wyłącznie w przypadku transportu do Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii,
 • morski 45 ft Pallet Wide (poszerzany): w 1 warstwie mieszczący 33 europalet o wymiarze 800 x 1200 mm. Podobnie jak 40 ft Pallet Wide, kontener 45 ft wykorzystywany jest dla transportu do Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii oraz Irlandii,
 • morski 20 ft Reefer (chłodniczy): w 1 warstwie mieszczący 10 palet o wymiarze 800 x 1200 mm lub 9 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm. Dla zapewnienia poprawnej pracy generatora oraz optymalnej cyrkulacji powietrza w kontenerze, ładunek powinien być załadowany do maksymalnej granicy ładowności oznaczonej czerwoną linią znajdującą się na wewnętrznych ścianach,
 • morski 40 ft Reefer High Cube (chłodniczy podwyższony): w 1 warstwie mieszczący 23 europalety o wymiarze 800 x 1200 mm lub 20 palet przemysłowych o wymiarze 1000 x 1200 mm. Podobnie, jak w przypadku kontenerowca 20 ft Reefer, 40 ft Reefer High Cube powinien być załadowany do maksymalnej granicy załadunku wyznaczonego przez czerwoną linię.

Bezpieczeństwo załadunku w transporcie morskim uzależnione jest od przemyślanej logistyki, uwzględniającej zarówno unikalne cechy przewożonych towarów, jak i odgórne przepisy prawa nałożone na państwa Unii Europejskiej. Umiejętny dobór właściwego kontenera oraz efektywne zagospodarowanie jego przestrzeni to gwarancja nienaruszalności załadunku, maksymalnie zabezpieczonego przed uszkodzeniami mogącymi w znaczny sposób naruszyć jego strukturę, a w efekcie – obniżyć jakość.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno