5 kwietnia zespół specjalistów z Podkarpackiego Parku Logistycznego OMEGA Pilzno (będącego częścią Grupy Omega Pilzno) spotkał się w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania z członkami Logistycznego Koła Naukowego LOGIKON.

W trakcie trwającego wykładu, uczestnicy wysłuchali 3 prezentacji tematycznie skoncentrowanych na najważniejszych aspektach działalności naszej firmy. Z założenia Akademia Omega ma posłużyć transferowi praktycznej wiedzy, więc studenci z zaciekawieniem wysłuchali prezentacji:

  • Grzegorz Moskala, który opowiedział o szeregu korzyściach wynikających z wykorzystania magazynów wysokiego składowania w Mokrzcu, Podgrodziu oraz Jasionce, wchodzących w skład Podkarpackiego Parku Logistycznego,
  • Gabrieli Sawońskiej, która omówiła proces zrządzania łańcuchem dostaw w transporcie drobnicowym,
  • Katarzyny Baran, która podjęła temat procesu zarządzania łańcuchem dostaw w transporcie intermodalnym, a także zaprezentowała najważniejsze atuty agencji celno-portowej w Gdyni.

Dodatkową atrakcją stanowiły konkursy, w których można było wygrać nasze gadżety firmowe. Zwieńczeniem spotkania była możliwość rozmowy z dyrektorem PPL Pawłem Skotnicznym na temat tego, kogo szuka branża logistyczna i jakie cechy powinien mieć pożądany kandydat, aby w niej pracować.

Wykład w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania był pierwszym z szeregu spotkań zaplanowanych w ramach Akademii OMEGA, przeznaczonych dla studentów logistyki – kierunku realizowanego pod naszym patronatem

Kolaż

Źródło: Omega Pilzno

Wykład w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania był kolejnym, ale nie ostatnim spotkaniem, jakie zorganizowaliśmy w ramach projektu Akademia OMEGA. Praktyczna wiedza przekazana przez doświadczonych pracowników na co dzień koordynujących poszczególne etapy łańcucha dostaw to nie jedyna korzyść wynikająca z uczestnictwa w spotkaniu. Koordynatorka programu – Agnieszka Frączek – zachęcała słuchaczy do odbycia wakacyjnych praktyk studenckich w naszej firmie. Najlepsi praktykanci mają możliwość podjęcia stałego zatrudnienia i rozwijania swoich umiejętności pośród doświadczonych logistyków.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno