Nieustanny rozwój gospodarki w zakresie wymiany towarów na skalę ogólnoświatową oraz postępująca automatyzacja zarządzania to kluczowe czynniki generujące zapotrzebowanie na specjalistów posiadających wiedzę o szeroko rozumianym transporcie i przygotowanych do realizacji wyznań stawianych przez współczesny rynek TSL.

Na czym polega praca logistyka?

Osoba zatrudniona na stanowisku logistyka pełni przede wszystkim rolę koordynatora nadzorującego realizację procesów logistycznych (zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych – zleconych przez klientów firmy), pracę magazynierów oraz zaopatrzeniowców. Logistyk z reguły odpowiada również za działania z zakresu importu oraz eksportu, a także:

  • współpracę z działem sprzedaży,
  • kompletowanie dokumentacji dotyczące sprzedaży,
  • współpracę z klientami,
  • utrzymywanie kontaktu z urzędami celnymi,
  • analizę istniejących systemów logistycznych oraz poszukiwanie i wdrażanie rozwiązań usprawniających ich funkcjonowanie.

Wymagania względem pracy logistyka

Osoba aplikująca na stanowisko logistyka powinna wykazywać się szeroką wiedzą z zakresu: planowania, finansów, analizy finansowej i ekonomicznej, transportu i dystrybucji, prawa krajowego i międzynarodowego, a także marketingu.

Na liście dodatkowych kwalifikacji, często wymienianych przez pracodawców znajdują się: doświadczenie w handlu i sprzedaży, zdolności negocjacyjne, umiejętności analityczne oraz znajomość języków obcych (angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego).

Logistyka z jednej strony jest dziedziną interdyscyplinarną, łączącą wiedzę techniczną i informatyczną z umiejętnościami zarządzania. Z drugiej strony jednak wymaga znajomości krajowego i międzynarodowego rynku, co wiąże się z koniecznością nieustannego dokształcania się oraz podnoszenia swoich kwalifikacji.

Ścieżka kształcenia logistyka

Uprawnienia do wykonywania zawodu logistyka można zdobyć na wielu uczelniach wyższych. Logistyka występuje jako samodzielny kierunek studiów, a także jako jedna ze specjalizacji na studiach z zakresu marketingu czy zarządzania. Jedną z uczelni oferujących tę ścieżkę kształcenia jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Chcąc aktywnie wspierać rozwój studiów logistycznych, objęliśmy nad nimi patronat. Efektem tak zapoczątkowanej współpracy z uczelnią jest nieustannie rozwijany projekt „Akademia OMEGA” – cyklu zaawansowanych warsztatów prowadzonych przez zespół OMEGI:  wykwalifikowanych i doświadczonych logistyków.

Podczas cyklicznie organizowanych spotkań studenci poznają praktyczny wymiar pracy na stanowisku logistyka w zakresie m.in.: prawa przewozowego, finansów i mikroekonomii. “Akademia OMEGA” to również program stażów zawodowych, które przyszli logistycy mogą odbyć w naszej firmie. Dla każdego nich to niepowtarzalna okazja do poznania codziennej pracy Działu Logistyki, a także przetestowania zdobytej dotychczas wiedzy w praktyce. Dla najlepszych stażystów przewidzieliśmy możliwość stałego zatrudnienia.

Perspektywa zatrudnienia

Specjaliści ds. logistyki poszukiwaniu są w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, spedycyjnych, transportowych, doradczych oraz placówkach administracyjnych. W skrócie – wszędzie tam, gdzie zarządza się przepływem towarów. Absolwenci tak specjalistycznych studiów znajdą również zatrudnienie przy projektowaniu systemów transportowych, planowania i projektowania systemów kierowania ruchem bądź rozwiązań usprawniających zarządzanie przedsiębiorstwami wykorzystującymi środki transportu, a także w urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Konsekwencją obserwowanego od kilku lat, intensywnego rozwoju sektora logistycznego jest konsekwentnie zwiększające się zapotrzebowanie na specjalistów ds. logistyki. Dzięki zdolnościom analitycznym oraz szerokiej wiedzy obejmującej zróżnicowane zagadnienia z dziedziny transportu, logistycy aktywnie wspierają funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w kontekście optymalizacji procesów logistycznych, poszerzania kontaktów handlowych, jak i sprawnej realizacji powierzonych zleceń.

FacebookTwitterPinterestGoogle +Stumbleupon
Omega Pilzno
Napisane przez Omega Pilzno